2.15 ฟังก์ชันดึงข้อมูลลูกค้าที่ inbox ในแฟนเพจ

การใช้งาน ดึงข้อมูลลูกค้าที่ inbox ในแฟนเพจ หลายครั้งที่เราต้องใช้ id เพือสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในแฟนเพจ ทำให้การจัดการส่งข้อมูลต่าง ๆ นั่นง่ายขึ้นid จึงเป็นสิ่งแรก ที่เราต้องใช้

ส่งข้อความหาลูกค้าในแฟนเพจ(Broadcast) ที่อยู่ใน inbox ในแฟนเพจ หลังจากที่เลือกแฟนเพจแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลออกมา จากนั้นคุณสามารถ กดปุ่ม สีเขียว เพื่อ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel ได้สามารถเปิดได้ใน Excel หากไม่มีโปรแกรม Excel คุณสามารถไปเปิดใน google sheet ได้ หากเปิดไฟล์Excel แล้วมีปัญหา ให้แก้ไขตามนี้ครับ วิธีแก้หากเปิดไฟล์แล้วขึ้น error