3.3 ส่งข้อความหาลูกค้าในแฟนเพจตามโฟลเดอร์

การใช้งาน ส่งข้อความหาลูกค้าในแฟนเพจ
ส่งข้อความหาลูกค้าในแฟนเพจ คือ การส่งข้อความไปยัง ลูกค้าที่เคย inbox ในแฟนเพจ โดยฟังชันนี้ จะสามารถส่งได้ง่ายๆด้วยการเลือกโฟลเดอร์ ที่จะส่งในเพจ ไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอหลัก หรือ คนที่ inbox เราที่อยู่่ในโฟลเดอรืหลัก หากเลือกในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว คือโฟลเดอร์ที่เรากดไปที่ เรียบร้อยแล้ว

แนะนำ หากเราต้องการใส่หลายรูป ให้คลืกที่ไอคอน “อัพรูป” แล้วเมื่อเปิดหน้าต่างให้เลือกรูป ให้คุณกดปุ่ม CTRL ที่ Keyborad แล้วเลือกรูปภาพ ได้ไม่จำกัด แต่ถ้ายิ่งใส่เยอะ การส่งก้จะช้าลง เนื่องจากต้องอัพรูปก่อนส่ง เฉลี่ย 1 รูป 1 วินาที ทำให้การส่งหาลุกค้าต่อคนก็จะช้าไปด้วยครับ