2.12 ฟังก์ชันลบข้อมูลโพสแฟนเพจอัตโนมัติ ด้วย ID(ที่เป็นแอดมิน)

  การใช้งาน ลบโพสแฟนเพจอัตโนมัติด้วย ID เป็นฟังก์ชันที่คล้าย ๆ กันกับลบโพสกลุ่มอัตโนมัติแต่เปลี่ยนการทำงานมาจัดการในหน้าเพจแทนซึ่งการทำงานก็เช่นเดี่ยวกัน 

ฟังก์ชันลบโพสแฟนเพจอัตโนมัติ (Auto delete post fanpage function) ฟัฟังก์ชันนี้ใช้ลบโพสต่างๆในแฟนเพจที่เป็นแอดมิน เช่นต้องการลบเพื่อจะโพสใหม่ หรือลยเพื่อแก้ข้อผอกพลาดของโพสนั้น ๆ บน แฟนเพจของ facebook การใช้ฟังก์ชันนี้้จะช่วยได้มาก โดยแฟนเพจที่จะลบต้องเป้นแฟนเพจที่ตัวเราเองเป็นแอดมินอยู่ เพราะหากคุณใส่ ID แฟนเพจที่ไม่ได้เป็นแอดมินคุณจะไม่มีสิทธิลบโพๆในแฟนเพจต่างๆเหล่านั้น วิธีใช้งาน เพียงแค่กรอก Page ID ในช่องโดยการเอา ID แฟนเพจมาจากการไป copy url ของแฟนเพจที่เราต้องการ แล้วนำมาใส่ในฟังชันด้านล่าง ดึง ID Facebook นำมาใส่ในช่อง ที่เขียนว่า ” ใส่ “Page ID ” ด้านบน และสามารถตั้งค่าต่างๆได้ จากนั้นจึงกดปุ่มสีเขียว เพื่อเริ่มลบ

    การกำหนดหรือตั้งค่าต่างๆ วันที่เริ่มต้นของโพสที่จะลบ วันที่ล่าสุดของโพสที่จะลบ  รวมทั้ง ส่ keyword  ที่ต้องการค้นหาโพสที่ต้องการลบ หากมีหลายคำให้ใส่,คั่น หากไม่ใส่จะลบทั้งหมด สมารถกำหนกโพสมากที่สุดที่ต้องการให้ลบ  รูปแบบที่ต้องการลบ 
1.เลือกแบบทั้งหมด
2.แบบข้อความอย่างเดียว
3.แบบมีลิงค์
4.แบบรูปภาพ
5.แบบวิดีโอ (รวมถึงการแชร์วิดีโอต่าง ๆ )
6.แบบอัลบั้มรูป(รวมถึงการแชร์แบบต่างๆ)     
เป็นเพียงแค่บางส่วนของ Adverra เสามารถสร้างและมีประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิกที่ทำการโพสแบบผิดพลาดลงในกลุ่ม ใช้แล้วจะต้องชอบแอดเวอร์ร่าจัดหนักให้มากกว่า 60 ฟังก์ชันการใช้งานสามารถติดตามได้ที่ adverrapro.com