2.8 ฟังก์ชันโพสลงกลุ่มอัตโนมัติ

  การโพสลงกลุ่มอัตโนมัติ (Automatic group posting function) คือการโพสต่างๆ โดยการสร้างโพส (ตามวิดีโอนี้ สอนการสร้างรหัสโพส)เพื่อ ไปยังกลุ่มต่างๆของ facebook ที่เราเข้าร่วม เพื่อให้คนเห็น โดยสามารถเอา Group ID มาจากฟังก์ชัน ดึงข้อมูลกลุ่มที่เข้าร่วม

วิธีการใช้งาน ฟังก์ชันฟังก์ชันโพสลงกลุ่มอัตโนมัติ นำมาใส่ในช่อง ที่เขียนว่า “ใส่ Group ID ที่จะโพสลงกลุ่ม 1 บรรทัดต่อ 1 รายการ” ด้านซ้ายมือ แนะนำให้ตั้งค่า “สุ่มหน่วงเวลา(วินาที)” ตามค่าเดิมคือ 30 และ 60 วินาที หากใครไม่มั่นใจแนะนำให้ตั้งตัวเลขมากขึ้นอีกได้ครับ และแนะนำว่า วันนึงแนะนำให้โพสไม่เกิน 30-40 กลุ่มนะครับ เเนื่องจาก เฟสของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หากบางคนเฟสแข็งแรงสามารถโพสได้มากกว่านี้ได้ แต่ที่แจ้งคือค่ามาตราฐานครับ หากทำแล้วโดนบล้อคโพสหลังจากโพส ให้รอ 3-7 วันหลังระบบปลดบล้อคแล้วจึงค่อยโพสใหม่
        และหากลองใช้ดูและสังเกตดูระบบนี้จะสมารถทำงานได้ดีและซึ่งคล้าย ๆ กับ apppost แต่ต่างกันที่ข้างในและความเสี่ยงในการโดนบล๊อคซึ่งทั้งสองมีความเหมือนและแตกต่างกันในความสามารถในการโพสลองใช้ดูแล้วจะรักฟังก์ชั่นนี้เลย