2.6 ฟังก์ชันอวยพรวันเกิดเพื่อนอัตโนมัติ

หลากหลายฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้คนที่เล่นเฟชบุ๊คหันมาสนใจตัวเราผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับเพื่อนของเราคือฟังก์ชันอวยพรวันเกิดเพื่อนอัตโนมัติ (Auto happy birthday)
การใช้งาน อวยพรวันเกิดเพื่อนอัตโนมัติ ที่เกิดวันนี้ ในไทไลน์ของเพื่อน ประโยชน์คือช่วยให้ facebook ของคนที่เราไปอวยพร มีปฎิสัมพันธ์มากขึ้น ช่วยให้เขาเห็นโพสเรามากขึ้น นอกจากนี้ ในช่อง คำอวยพร คุณสามารถใส่ spintax เพื่อสุ่มคำอวยพรได้ สามารถสร้าง spintax ได้จากฟังชัน

Free Tool->สร้าง SPINTAX  และกดเพื่อส่งข้อความไปยังเพื่อนที่เราต้องการ           การใช้งานฟังก์ชั่นอวยพรวันเกิดกับสปินข้อความเป็น 2 ฟังก์ชันที่ลงตัวสมารถทำได้อย่างง่ายได้เพราะสามารถสปินรูปแบบของข้อความไม่ให้ซำกัน เพื่อสร้างความหลากให้กับสมาชิกผู้ใช้งาน สามามารถทดลองใช้งานอวยพรวันเกิดเพื่อนอัตโนมัติได้แล้ววันนี้ที่ adverra