2.12 ฟังก์ชันลบข้อมูลโพสกลุ่มที่เราโพส อัตโนมัติ

เมื่อข้อมุลในการโพสกลุ่มทำให้ผิด และทำให้เกิดการสร้างโพสที่ผิดไปจากเดิม หลายๆ ครั้งที่โพสไปเป็นจำนวนหลายกลุ่มทำให้เกิดความผิดพลาดและทำให้เกิดความเสียหายต่อสิน้าและบริการของเรา ทง adverra ได้มีฟังก์ชันที่ได้สร้างความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานทำให้สมารถจัดการชุดข้อความนั้นได้อย่างทันเวลาเลาจึงได้มีฟังก์ชัน  ลบข้อมูลโพสกลุ่มที่เราโพสอัตโนมัติ เพื่อให้สมาชิกได้เนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

     ฟังชันลบโพสกลุ่มที่เราโพสอัตโนมัติ(Automatic group post deletion function) ฟัฟังชันนี้ใช้ลบโพสต่างๆในกลุ่มที่เราเคยโพสไว้ โดยเอา Group ID จากฟังก์ชัน ดึงกลุ่มที่เข้าร่วมมาใช้อ้างอิงเพื่อลบโพสนั้นๆ โดยใช้ฟังกก์ชัน ดึงกลุ่มที่เข้าร่วม

นำมาใส่ในช่อง ที่เขียนว่า ” ใส่ “Group ID ” ด้านบน และสามารถตั้งค่าต่างๆได้ จากนั้นจึงกดปุ่มสีเขียว เพื่อเริ่มลบ การกำหนดหรือตั้งค่าต่างๆ วันที่เริ่มต้นของโพสที่จะลบ วันที่ล่าสุดของโพสที่จะลบ  รวมทั้ง ส่ keyword  ที่ต้องการค้นหาโพสที่ต้องการลบ หากมีหลายคำให้ใส่,คั่น หากไม่ใส่จะลบทั้งหมด สมารถกำหนกโพสมากที่สุดที่ต้องการให้ลบ  รูปแบบที่ต้องการลบ  1.เลือกแบบทั้งหมด 2.แบบข้อความอย่างเดียว 3.แบบมีลิงค์ 4.แบบรูปภาพ
5.แบบวิดีโอ (รวมถึงการแชร์วิดีโอต่าง ๆ ) 6.แบบอัลบั้มรูป(รวมถึงการแชร์แบบต่างๆ)
        และนี่เป็นเพียงบางฟังก์ชันในแอดเวอร์ร่าที่สามารถสร้างและมีประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิกที่ทำการโพสแบบผิดพลาดลงในกลุ่ม ใช้แล้วจะต้องชอบแอดเวอร์ร่าจัดหนักให้มากกว่า 60 ฟังก์ชันการใช้งานสามารถติดตามได้ที่ adverrapro.com