ระบบโพสกลุ่มอัตโนมัติ (Automatic Facebook posting system )

ระบบโพสกลุ่มอัตโนมัติ
Group Auto Post การตั้งเวลาโพสกลุ่ม สามารถตั้งวนลูป เป็นรอบวันและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้โดยไม่ต้องมาตั้งโพสทุกวันให้เสียเวลา สามารถ แนบลิงค์+ข้อความ+ภาพ  หรืออย่างใดอย่างหนึ่งโพสและตั้งโพสขายในส่วนของการตั้งราคาไปยังกลุ่มของเราที่อยู่ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี