1.7 ฟังก์ชั่นยกเลิกต่างๆ

นอกจากฟังกชั่นที่แอดมินได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีกลุ่มของฟังก์ชันก์การใช้งานยกเลิกคำสั่งต่าง ๆ ของ adverra ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานไม่แพ้กันอย่างแน่นอน เรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง
11.8.1 ยกเลิกที่คุณส่งคำขอเป็นเพื่อนทั้งหมด
1.8.2 ยกเลิกถูกใจแฟนเพจทั้งหมด
1.8.3 ยกเลิกคำขอคนที่มาขอเราเป็นเพื่อน
1.8.4 ปิดการแจ้งเตือนติดตามกลุ่มทุกกลุ่ม
1.8.5 ออกจากกลุ่มทุกกลุ่ม
1.8.6. ลบเพื่อนทั้งหมด