2.19 ฟังก์ชันดึงข้อมูลเพื่อนของเพื่อน ใส่ id เฟสของเพื่อน

ดึงข้อมูลเพื่อนของเพื่อนเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ ของเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเราได้โดยแจ้งตามลำดับดังนี้

Account ID หมายเลขบัญชีfb
Account Name ชื่อบัญชี
Gender เพศ
Birthday วันเกิด
Relationship Status สถานะความสัมพันธ์
Hometown บ้านเกิด
Current City เมืองปัจจุบัน
Phone Number หมายเลขโทรศัพท์

เหล่านี้สามารถดึงได้หมด สามารถนำข้อมูลบุคคลเหล้านี้ไปทำการตลาด เพื่อสร้างการเข้าถึงต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม