วิธีสร้างการ์ดเมสเสจ (Message card broadcasting) บน Line OA ไม่ต้องเสียค่าแพคเกจเพิ่ม

การส่งขอความแบบการ์ดเมสเสจ (Message card broadcasting)

Card-based Message (ข้อความแบบการ์ด) เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงข้อมูลในระบบบรอดแครสต์หรือแชทบอท ซึ่งจะใช้รูปแบบการ์ดหรือแผนที่บนหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานในลักษณะที่ต้องการคำแนะนำสินค้า, แสดงผลลัพธ์ค้นหา, และการแสดงข้อมูลอื่นๆ อย่างมีระเบียบและน่าสนใจ

แต่ละการ์ดจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น รูปภาพ, ชื่อสินค้า, รายละเอียดสินค้า, ราคา, ปุ่มแอ็กชันเพื่อทำการสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกตอบกลับหรือทำการกระทำตามปุ่มแอ็กชันที่ปรากฏในแต่ละการ์ดได้

การใช้งาน Card-based Message ช่วยให้ข้อมูลสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างคล่องตัวและเข้าใจง่าย เนื่องจากสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบที่สวยงามและสะดวกต่อการนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งการโฆษณาสินค้า, การจัดแสดงผลลัพธ์การค้นหา, การแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการเสนอผู้ใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ

ขั้นตอนการสร้างการ์ดเมสเสจ (Create Cardmessage)

การจะสร้างการ์ดเมสเสจ หรือการบรอดแครสต์โดยใช้ระบบบรอดแครสของ adverra นั้นให้สมาชิกทำตามขั้นตอนที่แอดมินแนะนำดังนี้

  1. สมาชิกจะต้องมีการสร้างไลน์ออฟฟิศเชียลแอคเค้า (Line Official Account )ดูวิธีการสมัคร คลิกที่
  2. ทำการสมัครไลน์ Line Official Accout แนะนำให้ใช้ User และ Password เดียวกันกับ Line ที่เป็นตัวหลัก
  3. เมื่อผ่านข้อ 1,2 แล้วสามารถคลิกดูวิธีการบรอดแครสต์ด้วยโปรแกรม Adverra คลิกวิธีการบรอดแครสด้วยการ์ดแมสเสจตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยครับ
วิธีสร้างการ์ดเมสเสจ

A title

Image Box text

สร้างการ์ดเมสเสจ2023

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

หน้าต่างปรับแต่งการ์ดเมสเสจ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

หน้าต้างตั้งค่าการ์ดเมสเสจ

A title

Image Box text

หน้าต้างตั้งค่าการ์ดเมสเสจ

A title

Image Box text