วิธีตั้งค่าการใช้งานตรวจสอบสลิปในระบบของ Adverra Sale

ตรวจจับสลิปปลอม-adverra

การตั้งค่าการใช้งานตรวจสอบสลิปในระบบของ Adverra Sale

      Adverra sale เพิ่มระบบตรวจสอบสลิปโอนเงินอัตโนมัติ หมดปัญหาสลิปปลอม ฟรีไม่ต้องเสียค่าตรวจสลิป นอกจากนี้ยังมีระบบดึงที่อยู่อัตโนมัติ เมื่อลูกค้าแจ้งที่อยู่ในแชท ระบบจะเก็บที่อยู่ทันที พร้อมแยก ชื่อ เบอร์โทร ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องมากรอกเอง
โดยลูกค้าสามารถไปตั้งค่าได้ที่หน้าตั้งค่าการขาย และไปเปลี่ยนข้อความตอบกลับต่างๆเกี่ยวกับระบบใน Adverrasale ไปที่เมนูระบบ->ตั้งค่าทั่วไป->ไปที่ตั้งค่าเชื่อมต่อ Adverrachatbot ส่งข้อความต่างๆ

1.ไปที่เว็บ adverrasale.com ไปที่หน้าแรกของโปรแกรมเลือกเมนู หน้าต้งค่าการขาย
ตั้งค่าตรวจสอบสลิป
2. เลือกเข้าหน้าการขายของแฟนเพจของแฟนเพจท่ีต้องการต้งค่า
หน้าตั้งค่า แอดเวอร่าเซล
3.เมื่อเขามาหน้าการขายของเพจแลว ให้เลื่อนลงมาดานล่างและเปิ ดสวิตเปิ ดให้ตรวจสลิป
และคลิกที่เพื่อเพิ่มบญชีธนาคารก่อน

4.เมื่อคลิกลิงก์แล้วระบบอาจจะให้ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อร้าน บริษัท หรือเลขบัตรประชาชน ในกรณีที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล

ในหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Meta ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นจะมีช่องที่เพิ่มข้อมูลธนาคาร กดที่ปุ่มเพิ่มบัญชีและกรอกข้อมูลบัญชีของเรา

เพื่อให้สะดวกสำหรับการเช็คข้อมูลว่าที่เราได้ทำการโอนเงินมาถูกบัญชีของเราหรือไม่

5. เมื่อเพิ่มข้อมูลธนาคารเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ https://www.adverrasale.com/admin/settings

เลือกเมนู “การตั้งค่าเชื่อมต่อ” ของ ADVERRACHATBOT และการส่งข้อความเกี่ยวกับข้อมูลการชำระเงินและบันทึกข้อมูลการจัดส่ง ให้เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้า

จะมีการตั้งค่าของการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าทำการสแกนสลิปการโอนเงิน และสามารถกดปุ่มเพื่อยืนยันการสลิปหรือยกเลิกการยืนยันได้ ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณ

adverrachatbot
ตรวจสลิปโอนอัตโนมัติ

6.หน้ารายละเอียดของบิล แสดงสถานะต่างๆ เมื่อลูกค้าแจ้งสลิปโอนเงิน

กรณีสลิปที่โอน
เงินซกับบิลอื่นๆ
กรณีมีจำนวนเงิน
น้อยกว่ายอดชำระ

เชคสลิปปลอม

กรณีสลิปที่โอน
เงินกับบิลอื่นๆ

กรณีมีจำนวนเงิน
น้อยกว่ายอดชำระ

กรณีเลขบัญช้ที่โอนเข้าไม่ตรงกับในระบบ

กรณีตรวจสอบกรณีตรวจสอบแล้วว่าสลิปดรงเงื่อนไข