ปั้นผู้ติดตามTiktok เริมต้นจาก 0 ไปล้านด้วย ด้วย Tiktok

ปั้นผู้ติดตามtiktok ด้วยเทคนิคปั้นผู้ติดตาม ฉบับผู็เริ่มต้น ไปจนถึงแอดว้าน สมารถทำได้เอง เพียงมีเป้าหมายที่ชัดเจน จำนำทางคุณเอง
ทำเรืองอะไรดี
เริ่มต้น หลายคนนึกไม่ออกว่าจะทำช่องอะไรดี? ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละ
คนด้วย ผมขอเริ่มต้นให้ข้อมูลกับคนที่ “ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Tiktok” ก่อนแล้ว
กันนะครับ จะได้มองภาพรวมทั้งหมดออก
สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น อยากให้ลองเข้ามาเล่นดูก่อนว่า ระบบของ Tiktok นี้มัน
เป็นอย่างไร ปกติแล้วเมื่อเราเปิด Tiktok ขึ้นมา วิดีโอที่แสดงมาให้เราดู จะมาจาก
ความสนใจที่เราได้เลือกไว้ที่สมัครตอนแรก
Beaty & Stye
ต่อมา Tiktok จะดูพฤติกรรมของเรา เช่น ดูคลิปไหนนาน, กดหัวใจ, พิมพ์คอม
เมนต์, แชร์, เซฟไว้ดู พูดง่ายๆ คือ สังเกตพฤติกรรมแล้วนำสิ่งที่เราน่าจะชอบมา
ให้เราดู ทำให้เราหยุดดูไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ Tiktok จะชนะทุกโซเชียลในอนาคต
การนำส่งคลิปจะแบ่งออกเป็น 2 เมนู คือ “สำหรับคุณ (For You)”

ความสำคัญของหน้า “สำหรับคุณ” คือ เราจะเห็นคลิปใหม่ๆที่เราไม่ได้ติดตาม ส่ง

ม่าให้เราดูเสมอๆ ตรงนี้ Tiktok ให้โอกาสทุกคน สามารถทำคลิปแล้วกระจายให้คน

หมู่มากเห็นได้ คือ ใครๆก็ดังได้ถ้าทำคลิปที่คนชอบ

ตรงกันข้าม Youtube จะเริ่มต้นด้วย “ฐานคนติดตาม (Subscriber)” ก่ฮน จึง

เป็นเรื่องคอนข้างยากสำหรับมือใหม่ที่จะสร้างตัวตนใน Youtube

ความสำคัญของหน้า “สำหรับคุณ” คือ เราจะเห็นคลิปใหม่ๆที่เราไม่ได้ติดตาม ส่ง

ม่าให้เราดูเสมอๆ ตรงนี้ Tiktok ให้โอกาสทุกคน สามารถทำคลิปแล้วกระจายให้คน

หมู่มากเห็นได้ คือ ใครๆก็ดังได้ถ้าทำคลิปที่คนชอบ

ตรงกันข้าม Youtube จะเริ่มต้นด้วย “ฐานคนติดตาม (Subscriber)” ก่ฮน จึง

เป็นเรื่องคอนข้างยากสำหรับมือใหม่ที่จะสร้างตัวตนใน Youtube

ความสำคัญของหน้า “สำหรับคุณ” คือ เราจะเห็นคลิปใหม่ๆที่เราไม่ได้ติดตาม ส่ง

มาให้เราดูเสมอๆ ตรงนี้ Tiktok ให้โอกาสทุกคน สามารถทำคลิปแล้วกระจายให้คน

หมู่มากเห็นได้ คือ ใครๆก็ดังได้ถ้าทำคลิปที่คนชอบ

ตรงกันข้าม Youtube