3.2 ดึงข้อมูลต่างๆของ Account ID

การใช้งาน ดึงข้อมูลต่างๆของ Account ID
ระบบนี้เอาไว้ใช้ดึงข้อมูลต่างๆของ Account ID ของ facebook โดยสามารถดูได้ทั้ง Email และเบอรืโทร วันเกิด เพศ และอื่นๆ โดยการเอา ID ของเฟสที่เราดึงได้จากฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะคนกด like คนคอมเม้น เพื่อนของเพื่อน คนใน inbox แฟนเพจ หรืออื่นๆ